Handel odpadami

Kiedy założciel Ecosky zaczynał działalność, segregacja odpadów była dopiero w stadium początkowym, a zbiórka i recykling były jeszcze słabo rozwinięte. Producenci odpadów nie byli świadomi ile tak naprawdę warte są produkowane przez nich śmieci, dlatego większość była składowana na wysypiskach lub wysyłana jako materiał niskiej jakości na rynki dalekowschodnie. Jednak ostatnimi laty w Europie znacznie zwiększyła się ilość zbieranych, segregowanych i utylizowanych tworzyw sztucznych, zarówno w sektorze przemysłowym jak i prywatnym. Duża ilość dostępnych tworzyw stanowi wyzwanie dla przemysłu przetwórstwa, szczególnie w zakresie przetwarzania odpadów na nowe, cenne produkty i materiały.
Obecnie, surowce będące podstawą prawie każdej gałęzi przemysłu, stanowią jedną trzecią wszystkich dóbr którymi obraca się na rynku międzynarodowym. Niedobór paliw kopalnych ma olbrzymi wpływ na ekonomię, szczególnie Chin i UE, mających relatywnie mało własnych zasobów. Zarządzanie cennymi odpadami stało się w związku z tym ważniejsze niż kiedykolwiek indziej.
Tworzywa sztuczne - od butelek na napoje po części samochodowe – plastik stanowi podstawę wielu towarów. Jakkolwiek zasoby ropy naftowej, kluczowego składnika, nie są nieograniczone. Przetworzone tworzywa sztuczne stają się więc coraz ważniejszą alternatywą i źródłem surowców. Jako ekspert, Ecosky zaopatruje międznarodowy przemysł plastików w odpady i surowce, wciąż maksymalizując wartość wytwarzanych przez klientów recyklatów oraz dostarczając surowce wtórne wysokiej jakości.
Papier - papier biurowy, gazety, opakowania są częścią naszego codziennego życia. USA i Chiny są największymi konsumentami papierowych produktów na świecie. Są również przodownikami w kwestii recyklingu i co roku przetwarzają i odzyskują 50-60 milionów ton. Produkcja papieru z recyklatów kosztuje o 40% mniej energii niż z drewna. Do wyprodukowania tony papieru biurowego potrzeba 24 drzew. Używanie papieru z recyklingu oszczędza 32 tys. litrów wody na każdej tonie papieru i wytwarza o 74% mniej zanieszczyszeń powietrza!
Metal - przetwarzanie odpadów metalowych na surowce wtórne i wytwarzanie z nich nowych materiałów jest obecnie kwestią kluczową. 400 milionów ton metalu jest każdego roku przetwarzanych na całym świecie, a liczba ta co roku od 15 lat wzrasta o 5%. Stal, aluminium i miedź mogą być przetwarzane w sposób ciągły, bez ubytków na jakości. Wpływ tego procesu na środowisko jest olbrzymi – tona przetworzonej stali oszczędza 1,5 tony na emisji dwutlęku węgla, 2 tony surowców i zużywa o 70% mniej energii niż produkcja stali z materiałów pierwotnych.

Kontakt

Zadzwoń
08443189519