Konsultacje z zakresu obrotu odpadami

Fachowe porady dla wytwórców odpadów, przemysłu gospodarowania odpadami, urzędników i inwestorów. Udzielamy praktycznych, opłacalnych porad i eksperckiego wsparcia dla firm poszukujących pomocy w kwesti pozwoleń, planowania, szkoleń, optymalizacji obiektów unieszkodliwiania odpadów itp.
Nasze specjalistyczne doradztwo wspiera firmy, sektor obracający odpadami, samorządy i sektor publiczny. We współpracy z klientami staramy się wywierać pozytywny wpływ przez długofalowe zamówienia, zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne ich wykorzystywanie, recykling i rozwój przemysłu gospodarującego odpadami. Gwarantujemy wysokiej jakości praktyczną pomoc. Nasze podejście łączy w sobie pragmatyzm z innowacyjnością, a rozwiązania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i budżetu klientów.
Ecosky zapewnia indywidualne rozwiązania i wsparcie w następujących obszarach:
  • Współpraca przy zamówieniach długofalowych i motywowanie dostawców do oferowania zrównoważonych produktów i usług w oparciu o kryteria gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
  • Redukcji, ponownym wykorzystaniu odpadów, recyklingu – które postrzegane są jako gałąź gospodarki mająca wyeliminować odpady (ang. circular economy), nie tylko z procesu produkcji (ang. lean management), ale również poprzez zwiększenie trwałości produktów i ich komponentów. Odpowiednie projektowanie produktów i planowanie cyklu użytkowania powstałych z nich odpadów odróżnia circular economy od standardowej procedury pobierz-wyprodukuj-pozbądź się (ang. take-make-dispose) marnującej olbrzymie ilości materiałów, energii i ludzkiej pracy.
  • Doradztwa i wsparcia w rozwoju technologii sortowania i ponownego wykorzystania odpadów oraz zwiększaniu mocy przerobowej.
Ponadto, oferujemy naszym klientom dostęp do technologii monitorowania biznesu pozwalający wykazać korzyści dla środowiska i społeczeństwa.

Kontakt

Zadzwoń
08443189519