Przetwarzanie odpadów w energię

Energia z odpadów
Energia z odpadów (Waste2Energy) to sprawdzona, odnawialna metoda odzyskiwania energii z odpadów. Powszechnie uznaje się trzy metody pozyskiwania energii z odpadów komunalnych: spalanie, piroliza i zgazowanie. Spalanie jest najpowszechniej używaną metodą na świecie. Prosta metoda spalania odpadów, które nie mogą zostać przetworzone, produkuje parę pod wysokim ciśnieniem, która zostaje następnie przekonwertowana na energię elektryczną przy pomocy turbiny i generatora. Energia wyprodukowana w ten sposób dostarczana jest do sieci krajowych.
Paliwo SRF (Solid Recovered Fuel)
SRF, w odróżnieniu od RDF, jest produkowane zgodnie ze standardami takimi jak CEN TC 343. SRF, zawierające mniej niż 15% wilgotności, jest używane jako substytut paliw kopalnych w piecach cementowych, elektrowniach korzystających z paliw kopalnych, piecach wapiennych, kotłach przemysłowych i elektrowniach CHP produkując energie dla przemysłu i/lub miast. Produkcja SRF nie jest równoznaczna z rezygnacją z recyklingu tworzyw sztucznych, papieru i drewna – stanowi jego uzupełnienie (mała ilość wysokokalorycznych odpadów nie nadających się do recyklingu jest przetwarzana na paliwo). SRF jest niezależne od zmiennych cen paliw kopalnych i nadaje się do elektrowni posiadający certyfikaty takie jak Freen Certificates w Europie, Renewable Energy Certificates w Stanach czy Renewable Obligation Certificates w Wielkiej Brytanii.
Paliwo RDF (Refuse-derivered Fuel)
RDF powstaje z odpadów komunalnych wliczając w to biodegradowalne materiały i plastiki. Jest mniej kaloryczne niż SRF. RDF używane jest w elektrowniach CHP w Europie, spośród których wiele produkuje energię i ciepłą wodę dla miast.

Kontakt

Zadzwoń
08443189519